A kutatás jelentősége
Oldalainkat 33 vendég böngészi

 

A kutatás jelentősége

 

Kutatásunk alapkutatás. Jelentőségét abban látjuk, hogy Magyarországon először vállalkozunk arra, hogy az ifjúsági kultúra dimenzióit egy város egyetemistáinak csoportvilágában, kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes alkalmazásával, a csoportszocializáció nézőpontjából vizsgáljuk. Eredményeink a leendő értelmiségiek értékvilágáról, kulturális magatartásáról, állampolgári és szakmai szocializációjáról nyújtanak képet.

A debreceni egyetemisták világa különösen alkalmasnak tűnik a csoportviszonyok és a csoporthatások vizsgálatára. Az egyetemisták térhasználatát meghatározza, hogy többségük nem debreceni. A számukra kínálkozó terek Debrecenben meglehetősen koncentráltak. Emiatt a csoportjelenségek intenzívebbek, a csoporthatások erőteljesebben érvényesülnek.

A kutatás eredményeit folyamatosan megjelentetjük honlapunkon. A Campus-lét kutatás alapján készült munkák a honlap Tanulmányok menüpontjában a következő csoportosításban olvashatók: szemináriumi dolgozatok / szakdolgozatok / konferencia-előadások, prezentációk / folyóiratcikkek / könyvfejezetek.

A kutatási eredmények sokrétűen hasznosíthatók: a társadalompolitikában (ifjúságpolitika, felsőoktatás-politika), a felsőoktatásban (neveléstudományi képzés, társadalomtudományi képzés, tanárképzés), a további kutatásokban (szocializáció, ifjúságszociológia, neveléstudomány).

 

Facebook