A kutatás módszerei
Oldalainkat 24 vendég böngésziA kutatás módszerei

 

Előkészítő esettanulmányok

Kutatásunk előkészítését szolgálta a DE BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke Ifjúságszociológiai Műhelyének 2009 tavaszán végzett terepmunkája. Az ebben résztvevő harmadéves szociológia BA szakos hallgatók különböző egyetemi csoportokról készítettek esettanulmányokat. Az esettanulmányokat Balku Anett, Balogi Barbara, Dojcsák Ádám, Gál Éva, Gál Beáta, Deregi Krisztina, Dusa Ágnes Réka, Molnár Viktória, Nagy Zita, Sőrés Anett, Varga Tímea és Zékány Erzsébet készítették. Az esettanulmányok alapján összeállított fejezeteket Balogi Barbara, Gál Éva, Dusa Ágnes Réka és Sőrés Anett szerkesztették. Összeállításuk (Európai egyetem, lokális kötődések. Csoportok és csoporthatárok a debreceni egyetemisták körében) a Kultúra és Közösség folyóirat 2009. 3. számában jelent meg.

Kvantitatív módszerek

Online kérdőíves adatfelvételünk a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódott. Kérdőívünket a nappali tagozatos BA, MA és PhD hallgatókhoz juttattuk el 2010 októberében. Nagyszerű egyetemközi együttműködés keretében kontroll adatfelvételre is sor került ugyanennek a kérdőívnek az adaptált változataival a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemen. Szegeden Jancsák Csaba koordinálásával zajlott az adatfelvétel; összesen 467 hallgató válaszolt a kérdésekre. Pécsen Bognár Adrienn irányította az adatfelvételt. Itt 972 hallgató töltötte ki a kérdőívet.

Építünk a korábbi egyetemi adatfelvételekre is, elsősorban a 2003-as és 2005-ös „Regionális egyetem” és a TERD 2008-as kutatásokra. Ezek adatfelvételeinek helyszínei a partiumi térség felsőoktatási intézményei (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem, a Nagyváradi Állami Egyetem, a Babeş–Bólyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) voltak.

Kvalitatív módszerek

(a) Az előkészítő esettanulmányok, az online kutatás eredményei és a problémafeltáró pilot study alapján meghatároztuk a kvalitatív módszerekkel vizsgálandó csoportok körét. A csoportok vizsgálatában félig strukturált egyéni interjúkat és fókuszcsoportos interjúkat alkalmazunk. Az interjúk alapján típuselemzést és témaelemzést végzünk.
(b) Résztvevő megfigyeléseket folytatunk, amelyekről megfigyelési naplókat vezetünk.
(c) Narrációkat, diskurzusokat, történeteket, interpretációkat és reprezentációkat értelmezünk.

Facebook