Online lekérdezés
Oldalainkat 15 vendég böngészi

A kutatás első, leíró szakaszának egyik fő feladata az ideáltipikus csoportok kvantitatív módszerekkel történő azonosítása volt. Ennek érdekében terveztük meg online kérdőívünket. A kérdőív konceptualizálásában, témakörei meghatározásában és a kérdések összeállításában az 5 munkacsoportban résztvevő kutatók és hallgatók működtek közre. A kérdőív végleges változata Murányi István munkája.

A Campus-lét kutatás online adatfelvételének mintája

Az online adatfelvétel tisztított – és az egyetemi karok és nemek szerinti megoszlások alapján súlyozott – adatbázisa 2010. november 17-re készült el. A további adatelemzések során két fájlt használtunk. Az N= 4.193 válaszadót tartalmazó adatfájl (B minta) összesen 404 változót tartalmaz.

A NEPTUN-ban rögzített adatok átkonvertálása során felmerült probléma miatt a nagyobb elemszámú B mintát (N=4.193 fő) nem tudtuk nemek szerint súlyozni, csak a kisebb elemszámú A mintát (N=2.384 fő). A súlyozás alapja a teljes egyetemi populáció (nappali tagozat) két változó (kar, nem) szerinti megoszlása volt (1. és 2. táblázat). Ennek megfelelően a konkrét elemzés tárgyától függően lehetett a súlyozott kisebb (A minta) és a súlyozatlan (B minta) nagyobb elemszámú adatfájlt használni (3.-5. táblázat).

1. táblázat

Nemek szerinti megoszlás egyetemi populáció

(elemszám, százalék)

Elemszám

Százalék

Férfi

9313

44.3

11717

55.7

Összesen

21030

100.0

2. táblázat

Karokon belüli nemek szerinti megoszlás egyetemi populáció

(elemszám, százalék)

Férfi

Összesen

Összesen

százalék

Általános Orvostudományi Kar

609

1165

1774

8,4

Agrártudományi Doktori Tanács

24

42

66

,3

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

719

1164

1883

9,0

Bölcsészettudományi Kar

814

2229

3043

14,5

Bölcsészettudományi Doktori Tanács

37

61

98

,5

Egészségügyi Kar

113

721

834

4,0

Fogorvostudományi Kar

100

178

278

1,3

Gyógyszerésztudományi Kar

116

224

340

1,6

Informatikai Kar

1575

282

1857

8,8

Állam- és Jogtudományi Kar

416

1002

1418

6,7

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

451

819

1270

6,0

Műszaki Kar

1636

520

2156

10,3

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

782

651

1433

6,8

Népegészségügyi Kar

58

427

485

2,3

Orvostudományi Doktori Tanács

57

94

151

,7

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

41

408

449

2,1

Társadalomtudományi Doktori Tanács

8

11

19

,1

Természettudományi és Technológiai Kar

1614

1583

3197

15,2

Természettudományi Doktori Tanács

36

30

66

,3

Zeneművészeti Kar

107

106

213

1,0

Összesen

9313

11717

21030

100,0

3. táblázat

Nemek szerinti megoszlás súlyozott B minta

(elemszám, százalék)

Elemszám

Százalék

Férfi

1057

44.4

1327

55.6

Összesen

2384

100.0

4. táblázat

Karokon belüli nemek szerinti megoszlás súlyozott B minta

(elemszám, százalék)

Férfi

Összesen

Összesen /

százalék

Általános Orvostudományi Kar

70

135

205

8,6

Agrártudományi Doktori Tanács

na

na

na

na

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

83

135

218

9,1

Bölcsészettudományi Kar

94

258

352

14.8

Bölcsészettudományi Doktori Tanács

na

na

na

na

Egészségügyi Kar

113

721

834

4,0

Fogorvostudományi Kar

12

21

33

1,3

Gyógyszerésztudományi Kar

13

26

39

1,6

Informatikai Kar

182

33

215

9.0

Állam- és Jogtudományi Kar

48

116

48

6,9

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

52

95

147

6,2

Műszaki Kar

189

60

249

10,5

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

90

75

165

6,9

Népegészségügyi Kar

7

49

56

2,4

Orvostudományi Doktori Tanács

na

na

na

na

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

5

47

52

2,1

Társadalomtudományi Doktori Tanács

na

na

na

,1

Természettudományi és Technológiai Kar

187

183

370

15,2

Természettudományi Doktori Tanács

na

na

na

,3

Zeneművészeti Kar

12

12

24

1,0

Összesen

1057

1328

2385

100,0

5. táblázat

Karok szerinti megoszlás súlyozott A minta

(elemszám, százalék)

Elemszám

Százalék

Általános Orvostudományi Kar

361

8,6

Agrártudományi Doktori Tanács

na

na

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

383

9,1

Bölcsészettudományi Kar

618

14,8

Bölcsészettudományi Doktori Tanács

na

na

Egészségügyi Kar

170

4,0

Fogorvostudományi Kar

57

1,3

Gyógyszerésztudományi Kar

69

1,6

Informatikai Kar

377

9,0

Állam- és Jogtudományi Kar

288

6,9

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

258

6,2

Műszaki Kar

438

10,5

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

291

6,9

Népegészségügyi Kar

56

49

Orvostudományi Doktori Tanács

na

na

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

91

2,2

Társadalomtudományi Doktori Tanács

na

na

Természettudományi és Technológiai Kar

650

15,5

Természettudományi Doktori Tanács

na

na

Zeneművészeti Kar

43

1,0

Összesen

4193

100,0

Facebook